Garancija kvaliteta:
Firma Hotspot doo garantuje za kvalitet svojih proizvoda. Svi proizvodi odgovaraju specifikaciji navedenoj od strane proizvođača. Davalac garancije, u garantnom roku, o svom trošku obezbeđuje otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda koji proizilaze iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim odnosno deklarisanim karakteristikama kvaliteta proizvoda. U slučaju neizvršenja ove obaveze, davalac garancije će zameniti proizvod novim ili vratiti novac. Garantni rok počinje danom prodaje uređaja.
Pravo na garanciju i besplatno servisiranje u garantnom roku, kupac gubi u slučaju neadekvatnog rukovanja uređajem, fizičkim oštećenjem, korišcenjem koje nije u skladu sa uputstvom za upotrebu, kao i u slučaju da su vršene bilo kakve popravke ili pokušaji popravki od strane za to neovlašcenih lica.

Rešavanje reklamacije:
Reklamacija na funkcionalnu ispravnost proizvoda se može, u zavisnosti od trenutka pojave nedostatka u funkcionisanju proizvoda, svrstati u jednu od sledećih kategorija:
1. Isporučeni proizvod je vidno oštećen, nedostaju mu neki delovi (nekompletan je), oštećena je ambalaža ili su vidna oštećenja na samoj ambalaži. U ovom slučaju, problem se mora evidentirati na licu mesta, ispred kurira, tako što ćete proveriti robu i ukoliko nešto nije u redu, odmah prijaviti neispravnost. U ovom slučaju se popunjava Zapisnik o oštećenju koji moraju da potpišu i kupac i kurir. Ako kurir napusti mesto isporuke, a Vi nakon toga utvrdite oštećenje, Vaša reklamacija neće biti uvažena.

2. U slučaju da je proizvod u trenutku instalacije ili prvog puštanja u rad neispravan. Robu možete vratiti u roku od 7 dana od dana kupovine. Vraćena roba mora biti zapakovana u originalnu ambalažu, nekorišćena i neoštećena. Po želji, robu vam možemo zameniti za novu ili vratiti novac. Obavezno je priložiti fiskalni račun koji ste dobili pri kupovini.


3. Reklamacija na funkcionalnu ispravnost proizvoda u garantnom roku. U tom slučaju, proizvod dostavljate na adresu firme Hotspot. Podatke možete naći na kontakt strani internet prodavnice. Svako slanje proizvoda na drugu adresu se ne prihvata i proizvod gubi garanciju. Ovo se može dogoditi i ako sami pokušate da otklonite nastali kvar. Fizički oštećene komponente ne podležu garanciji.
Prilikom reklamacije robe u garantnom roku, kupac je dužan:
– da prodavcu/serviseru podnese na uvid original fiskalnog računa.
– nakon toga, sve informacije o statusu proizvoda koji je na servisu kupac isključivo dobija od firme Hotspot.

Sve obrasce i uputstva za reklamaciju možete preuzeti ovde.

4. Reklamacija u slučaju pogrešno poručenog proizvoda. U slučaju da ste poručili pogrešan proizvod možemo izvršiti zamenu za odgovarajući isključivo ako je proizvod nekorišćen i u neoštećenoj ambalaži. Popunjen obrazac za reklamaciju, koji ste dobili uz fiskalni račun, zajedno sa računom i robom, šaljete na adresu naše maloprodaje. Obrazac za reklamaciju možete preuzeti ovde. Nakon prijema pošiljke šaljemo odgovarajući proizvod. Troškovi vraćanja i ponovnog slanja robe padaju na kupca. HotspotPro se trudi da opisi proizvoda i slike budu tačni i ažurni, ali ne može snositi odgovornost za pogrešno poručene proizvode.

Povrat robe i novca:
Povrat robe se koristi isključivo u slučaju reklamacije, usled neispravnosti ili oštećenja uređaja, odnosno u cilju servisiranja istog i ne može se izvršiti u druge svrhe. U slučaju da je kupac koristio uređaj, ako je uređaj otvaran, i nakon odredenog vremena nije zadovoljan radom, tj. očekivao je mnogo više od naručenog uređaja – povraćaj novca, zamena proizvoda ili povraćaj istog nije moguća.
Kupac robu može da vrati samo u sledećim slučajevima:
1. Ukoliko je greškom Hotspot-a fakturisana roba koju kupac nije poručio, rok za započinjanje procedure povrata robe je 24h od trenutka prijema robe;
2. Ukoliko je kupcu fakturisana neispravna ili roba oštećena u transportu, rok za započinjanje procedure za povrat robe je 24h od trenutka prijema robe;

Za robu kupljenu van maloprodajnog objekta tj. robu kupljenu zaključenjem ugovora na daljinu kupac ima pravo odustanka od ugovora u roku od 14 dana od dana prijema robe i povrat novca.

Obrasce i uputstva za odustanak od ugovora možete preuzeti ovde.


U slučaju povrata novca, ukoliko su ispoštovane prethodne odredbe, rok za povrat novca je 7 dana od trenutka prijema proizvoda od strane Hotspot-a, isključivo na tekući račun kupca.

Hotspot zadržava sva prava promene cene proizvoda.